معرفی اجمالی کتاب توحید

 توحید :


دانلود کتاب 

بخش اول : مسئله توحید به طور کلی مطرح شده و اینکه ایا اصولا راهی برای اثبات وجود خدا دارد یا خیر . فصول بعدی کتاب به تبیین راههای اثبات وجود خدا یعنی راه فطرت ، راههای علمی و شبه فلسفی ( برهان نظم ، راه هدایت موجودات ، راه خلقت ) ، راههای عقلانی فلسفی ( برهان محرک اول، برهان سینوی ، برهان وجودی )

در فصل « پاسخ به شبهات » دو شبهه مهم ، یکی سازگاری اصل تکامل با توحید و دیگری مسئله شرور ، بدیها و بی نظمی ها در کار عالم مرود بررسی قرار گرفته اند . در ارتباط با اصل توحید و تکامل ، نظریات مختلف از جمله نظریه « تکامل انواع » داروین به تفصیل مورد بحث واقع شده اند . در خصوص توحید و مساله شرور نیز ضمن ماهیت شرور و انواع آنها ، فلسفه شرور در نظام کلی عالم تبیین گریدیده و شبهه موجود در این زمینه دفع شده است .

/ 0 نظر / 25 بازدید