معرفی اجمالی کتاب انسان و سرنوشت

انسان و سرنوشت :


این کتاب مقدمه ای دارد تحت عنوان « علل انحطاط مسلمین » و در این مقدمه بحث درباره برخی موضوعات لازم شمرده شده از جمله اعتقاد به سرنوشت و قضا و قدر ، و این رساله به این موضوع اختصاص یافته است . منظور از طرح این مساله در این کتاب اولا تحقیق در این جهت است که آیا اعتقاد به سرنوشت ،  آنطور که قواعد برهانی فلسفی ایجاب میکند ، از نوع عقاید و افکاری است که معتقدین خود را به سستی و تنبلی می کشاند و مردمی که به این عقیده می گرایند خواه ناخواه به انحطاط کشیده خواهند شد ، یا این عقیده اگر دست تعلیم داده شود چنین تاثیر سوئی ندارد ؟ ثانیا اینکه اسلام این مساله را چگونه و به چه طرزی تعلیم داده است و تعلیم اسلامی در این زمینه چه تاثیری در روحیه پیروان اسلام داشته است و می تواند داشته باشد ؟ و چون منظور این جهت بوده ، از تعرض به فروع و شاخه هایی که با منظور نامبرده ارتباط ندارد خودداری شده است .

/ 0 نظر / 22 بازدید