معرفی اجمالی کتاب پیرامون جمهوری اسلامی

پیرامون جمهوری اسلامی :


شامل 6 بخش می باشد . بخش اول مصاحبه ای تلویزویونی می باشد که دو هفته قبل از شهادت استاد با ایشان انجام شده است. بخش دوم مقاله ای پیرامون « وظایف حوزه های علمیه » است . بخش سوم مقاله ای تحت عنوان « نقش بانوان در تاریخ معصر ایران » و « نقش زن در جمهوری اسلامی » است . بخش چهارم : « اهداف روحانیت در مبارزات » . بخش پنجم : « آزادی عقیده » . بخش ششم : « اسلام و انقلاب » و مسائل حکومت می باشد .

/ 0 نظر / 18 بازدید